Synsfeltscreening

En ekstra kontrol af dit syn

En ekstra kontrol af dit syn. Nethinden består af mere end 120 mio. sanseceller som sender synsindtryk til hjernen. Nogle af disse celler kan holde op med at fungere, men hjernen kan til en vis grad kompensere for de manglende synsindtryk. Er der mange celler, der ikke fungerer, vil det kunne medføre blinde pletter (scotomer). En screening af synsfeltet vil vise, om der er blinde pletter og dermed behov for behandling.

CENTRALT OG PERIFERT SYN
Man bruger mest den fremadrettede/centrale del af synsfeltet. Det perifere syn anvendes sjældent bevidst, men har stor betydning for orienteringsevnen, f.eks. i trafikken. Selv om man bevidst kigger fremad, vil hjernen opfange indtryk fra siderne via det perifere syn og dermed kunne holde øje med sideveje, fortov o.l.

SYNSFELTFORSTYRRELSER
Både det centrale og det perifere syn kan påvirkes af forskellige sygdomme. De opstår som regel langsomt, og et af de første symptomer er ofte en indsnævring af synsfeltet. Da man kun sjældent bliver opmærksom på symptomerne, før det er for sent, kan en synsfeltscreening være med til at forebygge synshandicap.

HVORFOR SYNSFELTSCREENING?
En synsfeltscreening kan afsløre, om der er områder af synsfeltet, der ikke fungerer. Udfald i synsfeltet forårsages af klynger af defekte sanseceller, og disse celler er ofte ødelagt af grøn stær. Grøn stær kan ikke helbredes og kan udvikle sig til blindhed, men hvis sygdommen opdages tidligt, er der gode muligheder for at standse udviklingen og bevare synet.^

HVORDAN?
En synsfeltscreening varer normalt ca. 15 minutter. Synsfeltscreeningen udføres med et computerstyret måleinstrument, hvor du gennem en åbning kigger på et fast punkt på en skærm. Under testen vil en lysprik tændes forskellige steder på skærmens inderside, og hver gang du ser lyset blive tændt, skal du trykke på en kontakt/eller sige, hvad der er set. Da dit blik er fikseret på et enkelt punkt, vil en meget stor del af lysprikkerne blive opfanget af det perifere syn, og er der en eller flere lysprikker, der ikke kan ses, kan det være tegn på udfald i synsfeltet.

Viser testen, at der er udfald i synsfeltet, er det vigtigt at finde årsagen. Er der f.eks. forstadier til grøn stær, diabetes eller andre øjensygdomme, skal der iværksættes behandling, og vi henviser til en øjenlæge.