Klagevejledning

Oplysninger om klagevejledning

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os, som ikke kan løses fornuftigt imellem parterne ved direkte henvendelse til os, kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.​